Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Ôn tập Hóa 12 – Chương 2 – Bài 6: Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate

Video Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate Phương pháp Cacbohiđrat có công thức tổng quát dạng Cn(H2O)m Phương trình đốt cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O => nO2 cần dùng = nCO2 sinh ra – Ta có nCO2nH2O = nm từ đó suy ra:    +) Nếu nCO2nH2O = 1 thì thuộc loại monosaccarit …

xem blog

Mindmap Unit 9 lớp 12 – Choosing a Career

Mindmap Unit 9 lớp 12 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap Xem chi tiết tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-9-choosing-a-career-hoc-hay-77.html#66vocabulary Xem thêm trên HocHay.com: https://hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-12-unit-9-choosing-a-career-hoc-hay-77.html Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp …

xem blog

Từ vựng tiếng Anh chủ đề về mùa hè

Video học từ vựng chủ đề Mùa hè Mùa hè là mùa trong veo của nắng, của những cánh hoa, mùa của khói đốt đồng sau mỗi vụ lúa thu hoạch mùa chiêm, đặc biệt hơn mùa hè là mùa hoài niệm. Mùa hè luôn là mùa được mong đợi …

xem blog