Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you…? – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-35-can-could-would-you-hoc-hay-340.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you…? – HocHay Yêu cầu ai làm một việc gì đó – Dùng can/could Can/Could you wait a moment, please? Helen, can you do me a favour? Excuse me, could you tell me how to get …

xem blog

10 từ mới tiếng Anh về trang điểm – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

Video cách đọc Từ vựng tiếng Anh về trang điểm (Make-up) – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh Từ vựng về trang điểm (Make-up) các bạn nhé! Nguồn video từ trang Fanpage HocHay.com: Từ vựng tiếng Anh về trang điểm (Make-up) – HocHay Audio – Mp3 Từ vựng tiếng Anh về …

xem blog